Aachen Peace Price for Academics for Peace – Speech by Çetin Gürer

cavidan-photo
Academics for Peace (Barış İçin Akademisyenler) (picture by Sedat Yağcıoğlu)

In occasion of the awarding of the Aachen Peace Price on 1st September 2016 to Academics for Peace, we post the content of the speech by Çetin Gürer. You can find the speech on the homepage of the Aachen Peace Price (in Turkish and German).

See below for the German version.

Saygı değer Bayanlar ve Baylar
Aachen Barış Ödülü Derneği’nin saygı değer Üyeleri
Saygı değer Barış Aktivistleri

“Barış için Akademisyenler” adına hepinizi saygıyla selamlıyor olmaktan ve bu barış ödülünü “Barış için Akademisyenler” adına alıyor olmaktan oldukça mutluyum. Hepiniz hoş geldiniz.

Öncelikle bizleri, Barış için Akademisyenleri, Aachen Barış ödülü ile onurlandırdığınız için en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Eskiden hep, Türkiye’de kimi insanların bir barış ödülü aldığı haberlerini duyardık.Sıranın bize geleceğini ve bizlerin de bir gün bir barış ödülü alacağımızı elbette düşünemezdik. Çünkü gelecekteki hayalimiz, her zaman barış içinde bir ülke hayaliydi.

Bizler, binlerce bilim insanı, 11 Ocak 2016’da “bu suça ortak olmayacağız” bildirisiyle savaşa karşı kendimizi ifade edip Kürt Sorununun çözümü için sesimizi barış için yükselttik. Sözümüz, Türkiye halklarını tehdit eden her tür ölüme, katliama ve insan hakları ihlallerine ve de savaşın karanlığına karşıydı. Bizler, kardeşlik, eşitlik ve özgürlük içinde birlikte yaşam hakkımızı savunduk. Ve bugün de hala sözümüzün arkasındayız.

Çünkü şunu biliyoruz ki, bizim sözümüz barışın sesi. Ve bu ses, tüm insanlık dışı savaşlar bir son bulana kadar daha fazla yükselmelidir. Barış talebi, bir suç değildir, bilakis insan oluşun bir önkoşuludur. Bu talep de her tür tehlikeye rağmen daha da yükseltilmelidir. Savaş, insanı çoğaltmadığı, bilakis yok ettiği için insanlık dışıdır. Barış, yaşamayı mümkün kıldığı için, yaşattığı için, insan olmanın, insan kalmanın bir erdemidir.

İnsan kalabilmek için Kürdistan’daki savaşa karşı sesimizi yükselttik. Kürdistan’daki savaş, belki aynı masada çay içtiğimiz, birlikte gülüp hayal kurduğumuz, insan hakları, özgürlük, eşitlik ve adalet için birlikte mücadele yürüttüğümüz pek çok arkadaşımızı, tanıdığımızı veya akrabamızı bizden alırken, görmezden gelemezdik. Ne yazık ki onları kaybettik.

Dünyanın gözü Ortadoğu’da, Suriye’deki savaşta, istikrarsız Irak’ta ve otoriter bir rejimin yaşandığı Türkiye’nin üzerinde. Bu şiddetin ve öfkenin, sürekli bir barış çağrısına dönüşmesi oldukça hayatidir. Şayet gelecekte de daha çok insanın ölümüne, sevdiğimiz insanları yitirmeye ve yerinden yurdundan sürülmelerine seyirci kalmak istemiyorsak, tüm halkların, etnik kimliklerin, inanç gruplarının barış içinde ve kendi hayatlarını kendilerinin belirleyebildiği ve de
karşılıklı baskıdan azade ortak bir yaşamı hem Ortadoğu’da hem Avrupa’da talep etmeliyiz. Şu açık ki, Kürtlerin statüsü garanti altına alınmadıkça bugün Ortadoğu’da istenen barış, maalesef ki
gelişmeyecektir.

Cizre’de pek çok arkadaşıyla birlikte bir bodrum katında yakılarak katledilen insanlardan biri Mehmet Tunç’un son sözü “Geride kalanlar bizimle gurur duysun” olmuştu. Bu ödülü, Kürdistan’da
bir yıldır devam eden savaşta yaşamını yitiren Mehmet Tunç, arkadaşları ve yoldaşlarının büyük hatırası için alıyorum.

Çok Teşekkürler.

Çetin Gürer, Barış İçin Akademisyenler

**************

German version

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder des Vereins Aachener Friedenspreis,
sehr geehrte Bürgermeisterin Hilde Scheidt,
liebe Friedenaktivisten und -aktivistinnen,

ich freue mich sehr, Sie im Namen der „AkademikerInnen für Frieden“ begrüßen zu dürfen und diese Auszeichnung im Namen der AkademikerInnen für Frieden anzunehmen.

Zuerst möchte ich mich herzlich bedanken, dass sie uns, die „Akademiker für Frieden“, mit dem Aachener Friedenspreis geehrt haben. Immer wieder hörten wir es früher in den Nachrichten,
dass Menschen aus der Türkei mit einem Friedenspreis ausgezeichnet wurden. Aber dass wir auch irgendwann mit einem Preis geehrt werden würden, hätten wir uns nie vorstellen können, weil unsere Zukunftsträume immer von einem Land in Frieden waren.

Wir, etwa zweitausend Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, haben uns am 11. Januar 2016 mit dem Aufruf, „wir werden nicht ein Teil dieses Verbrechens sein“ gegen den Krieg geäußert und wir haben zur Lösung der Kurdischen Frage unsere Stimme für den Frieden erhoben. Unser Wort war gegen die Tötungen, Massaker und Menschenrechtsverletzungen gerichtet, die den Völkern der Türkei androhen, sowie gegen die Finsternis des Kriegs. Wir standen ein für das Recht auf ein Zusammenleben in Geschwisterlichkeit, Gleichheit und Freiheit. Wir stehen immer noch fest zu
unserem Wort.

Denn es ist uns bewusst, dass unser Wort die Stimme des Friedens ist, die noch mehr erhoben werden muss, bis alle unmenschlichen Kriege ein Ende finden. Die Forderung nach dem Frieden ist kein Verbrechen, sondern eine Voraussetzung des Menschwerdens. Sie muss erhoben werden, trotz jeder Gefahr. Der Krieg ist unmenschlich, weil er nicht vermehrt, sondern immer vernichtet.
Der Frieden ist eine Tugend des Menschwerdens, weil er leben lässt.

Wir haben uns gegen den Krieg in Kurdistan geäußert um weiterhin Mensch bleiben zu können. Wir durften nicht wegschauen, während der Krieg in Kurdistan viele unsere Freunde und Verwandte von uns nimmt, mit denen wir womöglich am gleichen Teetisch gesessen haben; mit denen wir zusammen gelacht und geträumt haben; mit denen wir für Menschenrechte, für Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit gekämpft haben. Sie sind jetzt nicht mehr unter uns.

Die Welt hat ihre Augen auf den Mittleren Osten gerichtet, der Krieg in Syrien, die unstabile Lage im Irak und die autoritären Verhältnisse in der Türkei. Es ist aber unabdinglich, dass sich diese Entrüstung in einen nachhaltigen Ruf nach Frieden verwandelt. Wenn wir in Zukunft nicht zusehen wollen, dass noch mehr Menschen sterben, ihre Liebsten verlieren und in die Flucht
getrieben werden, müssen wir ein friedliches aber selbstbestimmtes Zusammenleben der Völker, Ethnien und Religionsgemeinschaften ohne gegenseitige Unterdrückung fördern, sowohl im Mittleren Osten als auch in Europa. Es ist klar, dass es im Mittleren Osten keinen Frieden geben wird, solange der Status der Kurden nicht gesichert ist.

„Die verbliebenen Menschen müssen Stolz auf uns sein“, waren die letzte Worte von Mehmet Tunç in Cizre, wo er in einem Keller mit vielen anderen Freunde und Freundinnen eingekesselt und verbrannt wurde. Ich nehme diese Auszeichnung an, auch im Andenken an Mehmet Tunç und seine Freunde und Freundinnen, denen der aktuelle Krieg in Kurdistan ihr Leben gekostet
hat.

Herzlichen Dank.

Çetin Gürer, Barış İçin Akademisyenler

Es gilt das gesprochene Wort


The views and opinions expressed in the articles published on HarekAct are those of the authors and do not necessarily reflect the view of all editorial board members.