Aachen Peace Price for Academics for Peace – Speech by Esra Mungan

cavidan-photo
Academicians for Peace (Barış İçin Akademisyenler) (picture by Sedat Yağcıoğlu)

In occasion of the awarding of the Aachen Peace Price on 1st September 2016 to Academics for Peace, we post the content of the speech by Esra Mungan. You can find the speech on the homepage of the Aachen Peace Price (in Turkish and German).

See below for the German version.

Değerli ödüldaşlarımız ve geçmiş ödüldaşlarımız,
değerli barışseverler, aktivistler,
değerli Aachen Barış Ödülü Komitesi ve
değerli Aachen Belediyesi Başkanı,

Öncelikle Barış İçin Akademisyenler adına aldığımız bu ödülün bizim icin ne kadar önemli olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Aslında ilk önce, 11 Ocak 2016’da 1128 imzalı “Bu Ülkenin Akademisyen ve Araştırmacıları Olarak Bu Suça Ortak Olmayacağız!” deklarasyonumuzun hemen akabinde ülkenin cumhurbaşkanı, yüksek öğretim kurumları, medyası ve ünlü bir mafya lideri tarafından hedef gösterildiğimizde yaptığımızın ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk. Üstümüze gelen tüm tehditler ve sindirme operasyonları karşısında ise başka büyüleyici bir şey
oldu, imza metnine çok kısa bir süre içinde 1000’in uzerinde akademisyen ve araştırmacı imzacısı daha katıldı ve sayımız 2212’ye çıktı. Bunun yanı sıra, yine çok kısa bir süre içinde onlarca “Barış
İçin” grupları kuruldu, Barış İçin Edebiyatçılar, Barış İçin Plaza Çalışanları, Barış İçin LGBTİ, Barış İçin Mali Müşavirleri, Barış İçin Tribüncüler vs. vs. Gördük ki meğer ne kadar çokmuşuz resmi
devlet söylemine tüm tehditlere rağmen karşı ses olup dik durabilen.

2003’te Amerika Birleşik Devletleri yalan yanlış raporlara yaslanarak Irak’ı işgal etmeye karar verdiğinde, insanlar A.B.D.’de, Avrupa’da ve dünyanın birçok ülkesinde savaşa karşı sokaklara döküldüler ama o korkunç işgal yine de yapılabildi… Kendimize soruyoruz, mesela Amerikan, Avrupa ve dünya akademiyası da o dönemlerde bu savaş kararına karşı güçlü, kolektif bir çıkış yapamaz
mıydı? Savaş kararını durduramasa da, en azından temel bir etik duruş ve sorumluluk olarak bunu yapması gerekmez miydi? Bilim uğraşı, özünde etik ve dürüst bir temel üzerine kurulu olduğuna
göre, böylesi etik dışı bir savaş kararı karşısında bilim insanlarının da bir karşı duruş yükümlülüğü yok mudur?

2014’te İsrail devleti Gazze’yi yerle bir ettiğinde İsrailli akademisyenler ses veremez miydi? Bunu Türkiye’de meslektaşlarımızla birlikte tartışırken Filistinli ve İsrailli akademisyenleri, bu konuyu tartışmak üzere bir araya getirmeyi planlamıştık ancak İsrailli akademisyenlerden “bunu yaparsak bizi üniversitede ve ülke içinde dışlarlar” benzeri bir cevap gelmişti… Bu cevap beni çok düşündürmüştü, çünkü Barış İçin Akademisyenler olarak 2012’de binlerce Kürt tutsak hapishanelerde anadilinde savunma hakkı, Öcalan’ın hukuksuz olan tecridinin kaldırılması ve bir barış sürecinin başlaması için açlık grevi yaptıklarında onların bu haklı taleplerine destek vermek için 200’ün üzerinde Türkiyeli akademisyen yine birçok şeyi riske ederek bir araya gelmişti. Barış İçin Akademisyenler Girişimi de böyle ortaya çıkmıştı. Aynı şeyi 11 Ocak 2016’da yaptık ve nitekim korkunç ve acımasız bir cadı avına tabi tutulduk. Ama biliyorduk ki bu yaptığımız etik olarak doğru olandı ve hatta bu yaptığımız, okuyan, yazan, düşünen, sorgulayan ve tüm bunları öğrencilerimize de öğretme iddiasında olan insanlar olarak sorumluluğumuzdu, görevimizdi.

Çok sonra öğrendik ki İsrail’deki birkaç akademisyen tarafından da meğer 2014’te sadece yaklaşık 70 imzalı da olsa Gazze katliamını kınayan ve bu konuda doğrudan ve sadece devleti sert bir şekilde eleştiren ve bir barış sürecine davet eden bir imza metnihazırlanmış. Bence bu çok önemlidir ve bu tip çıkışların çoğalması gerekir. Belki artık akademi de sadece dar bilim yapan bir yer olmaktan çıkıp tekrar dünya meselelerine, ama bireyci değil kolektif olarak duruş sergileyen bir aktör olması gerekir, hele de faşizmin tüm dünyada ürkütücü derecede güç kazandığı bu 21. yy. dünya ortamında. Örneğin A.B.D.’nin akademisyenleri, ülkelerinde sürekli öldürülen masum Afrikalı Amerikalı gençlere yönelik güçlü bir karşı ses çıkaramaz mı? Örneğin burada Almanya’nın akademisyenleri, hükümetlerinin sığınmacılar üzerinden yürüttüğü pazarlığını güçlü bir ortak çıkışla eleştiremez mi? Belki bu meseleleri sadece –birçoğu artık iyice profesyonelleşmiş ve mekanikleşmiş– STÖ’lere bırakmamak gerek, belki artık bilim insanları ve araştırmacılar olarak da örgütlü bir ses vermek gerekir? Şu an huzurunuzda sadece sesli düşünüyorum…

Bize göre suçları görüp sessiz kalmak suça ortak olmaktır, bu kadar basit. Tam da bu nedenle Nazi Almanyası’nda Psikoloji alanının önemli bilimcilerinden biri olan, Gestalt psikolojisinin kurucularından Wolfgang Köhler’in üniversitede derslerini Nazi selamıyla başlatmayı reddetmesi ve Nazi rejimi hakkında hiç sakınmadan sert eleştiriler yazması çok önemliydi. Keşke dönemin Almanyası’nda yüzlerce, binlerce Wolfgang Köhler’ler olsaydı, belki o korkunç 1933-1945 dönemi yaşanmazdı…

Hepinizi sevgiyle selamlıyorum, bu çok değerli ödül için tüm barış akademisyenlerı adına sizlere tekrar derinden teşekkürlerimi sunuyorum.

Esra Mungan, Barış İçin Akademisyenler

***************

German version

Geehrte Co-Preisträger und frühere Preisträger
(falls sie unter uns sind),

geehrte Friedensaktivisten,
geehrte Aachen Friedenspreis e.V. Mitglieder,
und geehrte BürgermeisterIn,

zuallererst möchte ich unterstreichen, wie ausserordentlich wichtig dieser Preis für uns, die Initiative „WissenschaftlerInnen für den Frieden“ und alle Unterzeichner jener Petition „Wir, die AkademikerInnen und WissenschaftlerInnen dieses Landes werden nicht Teil dieses Verbrechens sein!“, ist, in deren Namen ich diesen Preis heute von Ihnen entgegennehme. Dass wir richtig gehandelt
haben, sahen wir sofort am Tag darauf, dem 12. Januar 2016, an dem wir die Petition mit 1128 akademischen Unterzeichnern veröffentlicht hatten, als wir mit Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen vom Staatspräsidenten, jeglichen Hochschulinstitutionen, mainstream Medien und einem berüchtigten Mafiaführer überschüttet wurden. Aber trotz alldem passierte etwas sehr Wundersames, über 1000 neue akademische Unterzeichner schlossen sich uns sofort an, sodass sich die Zahl der unterzeichnenden WissenschaftlerInnen auf 2212 erhöhte. Und gleichzeitig als Gegenreaktion zu den Bedrohungen und Einschüchterungsversuchen wurden prompt zahlreiche
neue Initiativen für den Frieden gegründet, die sich mit sehr ähnlichen Aufrufen lancierten, wie z. B. SchriftstellerInnen für den Frieden, Büroangestellte für den Frieden, LGBTI für den Frieden,
BuchhalterInnen für den Frieden, Fussballfans für den Frieden etc. etc. All das hat uns gezeigt, wie viele wir eigentlich sind, die sich, trotzt aller Bedrohungen, kräftig gegenüber der ofiziellen
Staatsideologie ausdrücken können und sich nicht einschüchtern lassen.

Als sich die Vereinigten Staaten im Jahr 2003 aufgrund fragwürdiger Berichte entschlossen, den Irak zu besetzen, haben Millionen von Menschen in der USA, Europa und der Welt dagegen protestiert, dennoch hat diese schreckliche Besetzung (mit ihren schrecklichen Konsequenzen) stattgefunden… Wir fragen uns, hätte die akademische Welt, amerikanisch, europäisch etc., damals
nicht kollektiv und energisch dagegen Position beziehen können? Auch wenn so ein Akt den Krieg vielleicht nicht hätte verhindern können, wäre dies trotzdem nicht eine wichtige ethische Verantwortung gewesen? Angesichts dessen, dass die Wissenschaft im Wesentlichen von Ethik und Ehrlichkeit geprägt ist, oder sein sollte, verlangt dies dann nicht auch einen ethischen Standpunkt
gegen den Krieg?

Als im Jahr 2014 der israelische Staat Gaza zerstörte, hätten israelische AkademikerInnen sich nicht kollektiv dagegen einsetzen müssen? Als wir dies mit unseren Kollegen an unserer Uni damals
diskutierten, hatten wir zu jener Zeit versucht, israelische und palästinensische Kollegen durch eine Videokonferenz zusammenzubringen, aber die israelischen Kollegen nahmen davon Abstand, aufgrund der „Gefahr in ihren Universitäten und ihrem Land marginalisiert zu werden“… Diese Antwort hat mich stark beschäftigt und auch enttäuscht, denn im Jahr 2012 hatten wir als ungefähr 250 AkademikerInnen und WissenschaftlerInnen wieder eine Petition unterzeichnet, die sich für die vollkommen legitimen Forderungen von tausenden kurdischen politischen Verhafteten
einsetzte, die deswegen in einem bereits lebensgefährlichen Hungerstreik waren. Die Forderungen waren: das Recht, sich in seiner Muttersprache zu verteidigen, die Aufhebung der illegalen Komplettisolation Öcalans und der Beginn eines Friedensprozesses. Aus dieser Petition enstand im Dezember 2012 unsere Initiative „AkademikerInnen für den Frieden“. Und danach, an jenem 11.
Januar 2016 taten wir mit unserer Petition das Gleiche und wurden sofort einer hässlichen aber auch schrecklichen Hexenjagd ausgesetzt. Aber wir wussten, dass wir ethisch das Richtige ausgesprochen hatten. Dies war sogar unsere Pflicht, als Menschen, die lesen, schreiben, denken, kritisieren, in Frage stellen können, und dazu noch die Verantwortung tragen genau all dieses ihren Studenten zu vermitteln.

Sehr viel später erfuhren wir, dass auch in Israel AkademikerInnen im Jahr 2014 – wenn auch mit nur 71 Unterzeichnern – in einer stark formulierten Petition den Staat auf Grund des Massakers
in Gaza verurteilten und, genau wie wir, zu einem Friedensprozess aufriefen.

Ich bin der Meinung, dass solche mutige Taten äusserst nötig sind und sich vervielfachen müssen. Vielleicht muss die internationale Akademie heraus aus seiner engen wissenschaftlichen Welt und sich wieder für Weltprobleme engagieren, aber nicht auf eine individualistische Art – das scheint nicht mehr zu reichen – sondern auf eine kollektive Art. In diesem bisher schrecklichen 21. Jahrhundert, in welchem der Faschismus in der ganzen Welt wieder mehr und mehr Raum findet, haben wir dies sehr nötig. Könnten zum Beispiel AkademikerInnen der Vereinigten Staaten nicht mit einem nachdrücklichen Aufruf gegen die ständige Ermordung unschuldiger Afrikanisch-Amerikanischer Jugendlichen protestieren? Gleichfalls, könnten nicht z. B. Akademiker in Deutschland kollektiv gegen den hässlichen Handel über die Immigranten protestieren?

Mir scheint, dass man nicht mehr all diese schrecklichen Probleme den meistens überprofessionell, fast mechanisch handelnden Nichtregierungsorganisationen allein überlassen sollte. Vielleicht ist es jetzt Zeit, dass sich endlich auch die akademische Welt kollektiv darum kümmert. Wie Sie merken, habe ich mir erlaubt hier vor Ihnen meine Gedanken laut auszudrücken…

Verbrechen zu sehen und dabei stumm zu bleiben, bedeutet unserer Auffasung nach, auch ein Teil des Verbrechens zur werden. Und genau deshalb war es derart wichtig, dass während des Naziregimes zum Beispiel jemand wie Wolfang Köhler, ein wichtiger Wissenschaftler der Psychologie und einer der Gründer der Gestaltpsychologie, sich geweigert hat sein Seminar von nun an mit
einem Nazigruß zu beginnen und nicht aufgehört hat, schärfeste Kritik gegen das Naziregime zu üben. Wie man sich gewünscht hätte, dass es damals hunderte, tausende Wolfgang Köhlers gegeben hätte! Wer weiß, vielleicht hätte die Menschheit dann diese dunkle Epoche zwischen 1933 und 1945 nicht erlitten.

Im Namen der AkademikerInenn für den Frieden und allen 2212 Unterzeichnern bedanken wir uns für diesen so bedeutsamen Preis.

Esra Mungan, Barış İçin Akademisyenler


The views and opinions expressed in the articles published on HarekAct are those of the authors and do not necessarily reflect the view of all editorial board members.